Pepa Villa, taxista en Barcelona

Versió digital i e-book dels llibres per aprendre espanyol per a alumnes anglesos basats en el personatge de Pepa Villa, una taxista de Barcelona.

A partir del pdf de l'editorial es realitza una versió multimèdia dels llibres on es pot llegir, escoltar i realitzar les activitats complementàries del llibre.


CATEGORIES TREBALLS

Llibres digitals